top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

  

  1. BEVEZETÉS

 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató (Flightsim Factory Kft., 1184. Budapest, Aranyeső utca 8, adószám: 29034756-2-43) és a Megrendelő között létrejött együttműködés részleteit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, valamint a https://bwelements.com weboldal (továbbiakban weboldal) használatát szabályozza.

Amennyiben Ön felhasználója kíván lenni a weboldalnak, illetve igénybe kívánja venni a weboldalon meghirdetett szolgáltatásokat,  úgy kérem, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A weboldalon meghirdetett szolgáltatások megrendelésével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket valamint az Adatvédelmi Szabályzatot és ezek minden pontjával egyetért, továbbá tudomásul veszi, hogy bármely szolgáltatás megrendelésével a Szerződő felek közötti jogviszonyt az ÁSZF szabályozza.

1.2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK

 Felek közötti szerződésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire.

1.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. február 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a feltételeket. A módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe.

2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Flightsim Factory Kft. 

Székhely: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.

E-mail: hello@bwelements.com

Telefonszám: +36704264602

Weboldal: https://www.bwelements.com

Adószám: 29034756-2-43
Kapcsolattartó neve: Rácz Lilla
FELIR: AB4388521

3. SZERŐDÉS TÁRGYA

 3.1. A Szolgáltató takarmányozás tanácsadást nyújt a Megrendelőnek, a 3.6. pontban részletezett szolgáltatási csomag tartalma szerint.

3.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tanácsadás alkalmával nem történik diagnosztizálás, sem gyógyítás. A Szolgáltató által javasolt tartási és/vagy takarmányozási javaslatok a Megrendelő lova (állat) állapotának javítását szolgálja.

3.3. A Megrendelő saját döntése és felelőssége, hogy részt vesz a Szolgáltató által nyújtott takarmányozási tanácsadáson.

3.4 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a személyes vagy online állapotfelmérés alkalmával őszintén, teljes körűen beszámol a ló egészségi állapotáról, semmilyen részletet nem hallgat el a Szolgáltató elől. A Szolgáltató az egyeztetést/konzultációt követően mérlegelheti, hogy a Megrendelő számára nem nyújt szolgáltatást, amennyiben kiderül, hogy komoly egészségügyi problémák állnak fent és a Szolgáltatónak nincs kompetenciája az állapotjavulást előidézni a tanácsai által. Ebben az esetben a befizetett díj visszajár.

3.5 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a táplálkozás-és életmód tanácsadás nem helyettesíti az orvosi konzultációt semmilyen körülmények közt. Amennyiben a Megrendelő bármilyen szokatlan fizikai tünetet tapasztal, haladéktalanul orvosi konzultációt vesz igénybe és a Szolgáltatót is értesíti az orvosi véleményről.

3.6. VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAZÁS

 3.6.1. Takarmányozási tanácsadás, Online konzultáció

ÁR: 8000 Ft

3.6.2. Konzultáció 60 percben, írott összefoglalóval

ÁR: 8000 Ft

3.6.3. Ló étrend analízis és összeállítás

ÁR: 12.000 Ft

4. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.1. Megrendelő a weboldalon tájékozódhat a tanácsadási részletes tartalmáról, menetéről és alapelveiről. Megrendelő a Kapcsolat menüpont alatt tájékozódhat a Szolgáltató elérhetőségeivel kapcsolatban. Akár e-mailen keresztül, akár a kapcsolati űrlap kitöltésével, akár a feltüntetett telefonszámon keresztül is információt kérhet a Szolgáltatótól, amennyiben további kérdései vetődnek fel.

4.2. A Megrendelő az előzetes tájékozódás és tájékoztatás kérés alapján dönt, hogy a 3.6 pontban felsorolt csomagok közül melyiket kívánja igénybe venni.

Megrendelő a kérdőív kitöltésével és véglegesítésével elfogadja és megerősíti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, illetve az Adatvédelmi Tájékoztatót elolvasta és annak tartalmával egyet ért.

4.4. A Szolgáltató a Megrendelő által kitöltött kérdőívről e-mail üzenetet kap, melyre 48 órán belül válasz üzenettel reagál. A válasz e-mailben részletezi a tanácsadás pontos menetét. (pl.: időpont egyeztetés, díj rendezése, további kérdések stb.)

4.5. A választott csomag díjának kifizetését a Megrendelő átutalással teljesíti, a számla kiállításától számított 5 munkanapon belül.

4.6. A Megrendelő és a Szolgáltató közösen megállapodnak a tanácsadás időpontját illetően.

4.7. Felek a megbeszélt időpontban (online) pontosan megjelennek.

4.8. Amennyiben az előre megbeszélt konzultációs időpontban Felek valamelyike nem tud megjelenni, azt a találkozó előtt legalább 24 órával jelezni kell a másik Félnek. Ebben az esetben a Felek új időpontban állapodnak meg.

4.9. A személyes vagy online konzultációt követően a Szolgáltató 14 naptári napon belül megküldi a Megrendelő részére a megrendelt csomag tartalma szerinti írásos tanácsadás anyagát elektronikus (pdf) formában.

5. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Megrendelő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§-a alapján a jelentkezéstől számított 14 napon belül elállhat a szerződéstől.

Megrendelő tudomásul veszi azonban, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§-ának c, és m. bekezdései alapján elállási joga érvényét veszíti a személyes, illetve online konzultáció utáni pillanatban, mivel a Szolgáltató az állapotfelmérő kérdőív kielemzése után személyre szabott takarmányozási tervet készít a Megrendelő számára.

5.2. Amennyiben Megrendelő élni kíván elállási jogával, a Szolgáltató e-mail címére, elektronikus formában kell elküldenie ezzel kapcsolatos kérését.

5.3. Megrendelő saját felelőssége, hogy betartja-e a Szolgáltató által összeállított étrendi tanácsokat. Tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató felé semmilyen kártérítési követeléssel nem élhet, beleértve azt is, hogy nem kérheti a szolgáltatási díj sem teljes, sem időarányos visszafizetését.

6. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Szolgáltató biztosítja a Megrendelő számára a 3.6. pontban kiválasztott csomagban foglalt szolgáltatási tartalom megküldését elektronikus (pdf) formában.

6.2. A Szolgáltató 4 hetes kapcsolattartási kötelezettséget vállal, mely időtartam alatt hétfőtől-péntekig, 9-17 óráig van lehetősége a Megrendelőnek, hogy kérdését elektronikus formában (Messenger, e-mail, Whatsapp) feltegye. Szolgáltató 72 órán belül írásban reagál a kérdésekre.

6.3. Amennyiben az együttműködés lejárta után a Megrendelő szeretné, hogy a Szolgáltató tovább mentorálja, a konzultációs szolgáltatás díja 5000Ft/óra.

7. PANASZKEZELÉS

7.1. Szolgáltató maximálisan törekszik arra, hogy tudásával, szolgáltatásának módjával és minőségével a Megrendelő elégedettségét szolgálja.

Amennyiben Megrendelőnek a szolgáltatással kapcsolatban ennek ellenére panasza merülne fel, a hello@bwelements.com elérhetőségen keresztül jelezheti Szolgáltatónak.

7.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt lehetősége szerint azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz

azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan vagy ha Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról elektronikus jegyzőkönyvet vesz fel. Szolgáltató személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet e-mailben továbbítja Megrendelőnek.

7.3. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül e-mail formájában érdemben megválaszolja.

7.4. A Megrendelő jogosult a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Vármegyei Békéltető Testület:

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: 06-1-269-0703

A lakcím szerinti illetékes békéltető testületek listája itt található:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

8. A SZOLGÁLTATÁS SIKERES TELJESÍTÉSE

8.1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a takarmányozási tanácsadás a Megrendelő lova (állat) esetleges betegségei miatt marad eredménytelen. A Szolgáltató nem jogosult betegséget diagnosztizálni, sem gyógyítani, de javasolhatja, hogy a Megrendelő vegye fel a kapcsolatot állatorvossal egyes vizsgálatok elvégzéséhez, konzultálásra a ló gyógyulása érdekében.

8.2. A Szolgáltató az általa nyújtott tartási és takarmányozási tanácsadással a Megrendelő lótakarmányozási tudatosságra való edukálását, a tartott állat egészsége javítását hivatott elősegíteni.

8.3. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges súlygyarapítás vagy csökkentés, kondíció javítás, immunrendszer és általános egészség javulás bekövetkezése, annak ideje nem konkrétan meghatározható, ezek elmaradásáért, vagy a Megrendelő által elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal.

9. ADATVÉDELEM

Szolgáltató szigorúan bizalmasan kezeli Megrendelő adatait, amelyeket Megrendelő a szerződésszerű teljesítés kapcsán, az állapotfelmérés során, valamint a sikeres együttműködés és célmegvalósítás érdekében közöl Szolgáltatóval.

A kezelt adatokkal kapcsolatban Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint jár el, amely megtalálható a www.bwelements.com webhely láblécében.

10. SZERZŐI JOGOK

A www.bwelements.com weboldalon található minden tartalom – szöveges, saját képi tartalmak, cikkek, e-book – , valamint a szolgáltatás során nyomtatott vagy elektronikus formában átadott tartalmak Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, szerzői jogvédelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján).

Szolgáltató kifejezett és írásban adott engedélye nélkül ezek a tartalmak – sem nyomtatott, sem elektronikus formában – nem másolhatók, nem továbbíthatók és internetes alkalmazásokon keresztül sem megoszthatók.

A www.bwelements.com weboldal bármely részéről cikkeket, információkat vagy ezek részleteit átvenni csak a www.bwelements.com-ra, mint forrásra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az átvett, eredeti tartalmat és egyértelműen, aktív webes linkkel hivatkozik a weboldalra.

11. WEBOLDAL LÁTOGATÁSA

A Weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja, a Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogatóra nézve.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

12.2. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és Megrendelő közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

12.3. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

Budapest, 2024.02.01.

bottom of page